GRATIS FRAKT OVER 1500 KR!

RASK LEVERING

NØYE UTVALGTE KVALITETSPRODUKTER

Din handlekurv

Din handlekurv er tom

Hva er detox?

Hva er detox?

Detox er en naturlig kjemisk prosess som hele tiden skjer i kroppen.

Effektiv avgiftning avhenger av en rekke sømløse reaksjoner som binder giftstoffer til transportmolekyler og eskorterer dem gjennom en rekke faser. Man kan tenke på avgiftning som et slags kjemisk stafettløp. Glutationsystemet er det viktigste av avgiftningssystemene. Dysfunksjon av det flerfasede avgiftningssystemet er den vanligste og snikende rotårsaken til akkumulering av giftige elementer og forbindelser i kroppen. Ekte helse krever at alle faser fungerer i balanse, ellers kan ikke hele systemet fungere som det skal.

Forstyrrelser for naturlig avgiftning

Hver eneste dag blir vi overeksponert for en suppe med kjemikalier, toksiner og tungmetaller gjennom luften vi puster, maten vi spiser, produkter vi smører på huden, og andre hverdagsartikler vi bruker.

Sprøytemidler, glyfosat, plantevernmidler, PCBs, PFAs, metaller og tungmetaller som aluminium, kvikksølv, kadmium, arsen og bly, er bare noen eksempler på helseskadelige toksiner vi daglig eksponeres for. Kildene er ofte hverdagsartikler vi ikke tenker på som en potensiell trussel for helsen vår. Miljøgiftene er så og si overalt. I kosmetikken du smører på deg og i innpakningspapiret til maten du spiser. I klærne og skoene du bruker, i malingen du bruker på barnerommet, i barnas leker og i luften du puster inn. De er dessverre ikke til å unngå, som er en desto større grunn til å forstå hvor viktig det er å beskytte seg mot denne suppen av kjente og ukjente kjemikalier.

Det er dessverre sånn at industrien i dag produserer nye miljøgifter fortløpende og ligger langt foran fagfolk som forsker på ringvirkningen de har på flora, fauna og mennesker.

I 2020 nådde vi det nette tallet av 167 millioner registrerte kjemikalier i CAS-registeret, og av disse er det ca 1% som har blitt testet for toksisitet - og de som ble testet viser evne til å forstyrre nesten alle biologiske prosesser i kroppen vår! 

For 60 år siden kunne man finne seks-syv forskjellige skadelige stoffer i menneskekroppen. I dag varierer rapporteringene om alt fra mellom 200 og 400, til et urovekkende studie der det ble gjort fettvevsprøver av døde mennesker der man fant man over 30.000 menneskeskapte kjemikalier. Kjemikalier som i utgangspunktet hver for seg ikke nødvendigvis er så farlige, men hvor summen kan gi uante konsekvenser for helsen vår.

Disse toksiske elementene skader kroppen vår, overvelder avgiftningssystemet, og over tid akkumulerer disse giftstoffene i kroppene våre, inkludert i fettcellene og hjernevevet våre, fordi kroppen ikke effektivt klarer å kvitte seg med de. De kan til og med bioakkumuleres over tid.

Toksisitet fører til økt inflammasjon og betennelser, akselerert aldringsprosesser, oksidativt stress og skade på samtlige kroppssystemer. Tungmetaller er en kilde til frie radikaler, og jo flere metaller som er tilstede i kroppen vår jo høyere blir produksjonen av frie radikaler (oksidativt stress) som fører til vevsforsuring. I et surt miljø bremses alle metabolske prosesser og fordøyelsesprosesser, lever- og nyrefunksjonen reduseres, samt enzymaktiviteten. Til slutt skaper et surt miljø det perfekte grunnlaget for kronisk betennelse, og dermed sykdom. 

Det blir en ond sirkel fordi jo mer giftstoffer vi akkumulerer, dess dårligere fungerer det naturlige avgiftningssystemet, og svekker viktige kroppssystemer som dermed fører til ubalanser og potensielt sykdom. 

Tarmbetennelse hemmer også eliminering av giftstoffer ved å forårsake en sterk nedregulering av kroppens naturlige avgiftningsveier. Dessverre bidrar eksponering for plantevernmidler, kjemikalier og visse giftstoffer, slik som korrosjonsbiprodukter fra amalgamfyllinger ("sølvfyllinger") og biotoksiner fra patogener til tarmbetennelse. Betennelser demper kjemien på ulike nivåer, for eksempel fører dempet leverkjemi til blokkert flyt av galle.

I tillegg til betennelse, bremser opphopning av metaller transportproteinene. Data tyder på at kontinuerlig fjerning av metaller fra tarmene er avgjørende for riktig daglig funksjon av naturlige avgiftningsprosesser. Kontinuerlig fjerning av metaller er også avgjørende for ethvert vellykket avgiftningsprogram.

Konsekvenser av nedsatt avgiftning

  • Systemisk toksisitet og oksidativt stress
  • Økt mottakelighet for kronisk sykdom
  • Nedregulering av toksin-transportører
  • Nedregulering av fase II avgiftningsenzymer
  • Underuttrykk av cellulære antioksidanter
  • Overekspresjon av oksidative fase I-enzymer

Vellykket avgiftning

Vellykket avgiftning avhenger av flere fundamentale forhold, blant annet velfungerende avgiftningsfase 2 og 3, inkludert tilstrekkelig med enzymer for fase 2 avgiftning, samt adekvate intracellulære glutationnivåer. Det er også viktig at dreneringsveiene og elimineringsorganene fungerer optimalt, slik at kroppen effektivt klarer å eliminere og skille ut toksinene. Dersom det er blokkeringer for utskillelsen av giftstoffer på cellenivå, i drenerings- og filtreringsprosessen, eller på tarmnivå, vil toksinene tas rett opp i blodet igjen - og man risikerer at toksiner og metaller blir redistribuert andre steder i kroppen.

Korrekt detox (avgiftning) handler om å støtte kjernemekanismer i kroppens avgiftningssystem slik at det mer effektivt kan eliminere toksiner. Dess lavere man får den toksiske belastningen, jo bedre vil funksjonen til disse systemene være. 

Det begrenser seg hvor mye vi kan gjøre for å redusere eksponeringen for giftstoffer i miljøet, og for mange holder det ikke å kun forebygge dersom man søker optimal helse i dagens verden. Den eneste måten å holde den toksiske belastningen nede er ved å detoxe, samt sørge for at kroppen har god metabolsk avgiftningsevne og tilstrekkelig med næringsstoffer som kreves for at den skal fungere optimalt.

Regelmessig detox er en av de viktigste helseaktivitetene vi bør prioritere for god helse og velvære.

Fremgangsmåten for avgiftning er relativt den samme uansett om du har testet deg og vet eksakt hva slags toksiner du har, eller du ikke vet hvor høy den toksiske belastningen din er. Lengden og intensiteten på detox programmet kan variere, og man kan etterhvert jobbe mer målrettet for å avgifte for spesifikke toksiner. Hvordan du føler deg og symptomene du har fungerer som navigasjon under detoxprosessen. 

Ønsker du et skreddersydd detoxprogram? Ta kontakt med oss.

Forbehold: Detox.no hevder ikke at produktene vi markedsfører kan kurere sykdom. All bruk av kosttilskudd foregår på eget ansvar og bør skje i samråd med kyndig helsepersonell. Informasjon på Detox.no er ikke ment å erstatte medisinsk rådgivning og behandling.